Activitats extraescolars curs 2020-2021 Escola Can Cladellas

Activitats extraescolars curs 2020-2021 Escola Can Cladellas

Us proposem un ampli ventall d’activitats extraescolars per al curs 2020-2021 organitzades des de diferents àmbits: esportiu, educatiu i creatiu. Les activitats que us proposem volen aportar un ampli ventall d’opcions que donin resposta a les diferents inquietuds i interessos dels infants i joves de la vostra escola. Totes les activitats extraescolars que s’ofereixen cal entendre-les com a complements per a una formació integral de l’alumnat. Així doncs, l’activitat no és un fi en si, sinó un mitjà més a l’abast de tots ells per completar la seva formació.

En aquesta plana web hi trobareu tota la informació relacionada amb les extraescolars: 

  • Inscripcions 
  • Informació de totes les activitats 
  • Mesures de prevenció i seguretat front la COVID-19
  • Declaració responsable familiar (Document que s’ha d’emplenar, signar i lliurar per poder realitzar les activitats)

Informació de les activitats: 

Descarregueu-vos aquí la informació de totes les activitats extraescolars del Curs 2020-2021 amb els preus per cada activitat. 

Mesures de prevenció i seguretat: 

Descarregueu-vos aquí el document on expliquem les mesures s’han pres per realitzar les extraescolars de forma segura.

Declaració responsable:

Aquí podreu descarregar la declaració responsable familiar, un document que caldrà omplir degudament, signar i lliurar per poder realitzar les activitats extraescolars. 

Activitats extraescolars curs 2020-2021 Escola Palau

Activitats extraescolars curs 2020-2021 Escola Palau Us proposem un ampli ventall d’activitats extraescolars per al curs 2020-2021 organitzades des de diferents àmbits: esportiu, educatiu i creatiu. Les activitats que us proposem volen aportar un ampli ventall d’opcions que donin resposta a les diferents inquietuds i interessos dels infants i joves de la vostra escola. Totes […]

Com dirigir partides per infants

Com dirigir partides per a infants Avui us parlarem de com dirigir partides per infants. Moltes vegades  els infants, ens veuen jugar als adults o algun germà o cosí gran a jocs recomanats per edats majors a les seves. Evidentment, insisteixen per poder jugar-hi una partida, malgrat la complexitat o la temàtica no sigui l’adequada […]